JoinCells

JoinCells AB är ett svenskt företag med säte i Stockholm som startades år 2017.

Vi bedriver forskning inom biomedicin och bioteknologi. Vår vision är att bli det ledande privata stamcellsforskningsföretaget i Europa. Vi arbetar med erkända forskare inom området och har ett starkt nätverk av internationella samarbetspartners.

Vårt mål är tillhandahålla kompetens och utveckla egna produkter och metoder inom forskning & utveckling av stamceller. Vi bakom JoinCells AB besitter lång erfarenhet inom biomedicinsk, endokrin, och stamcellsforskning.