JoinCells

Nyheter

JoinCells VD inbjuden gäst vid Academic Collaboration Chile-Sweden

JoinCells VD José Inzunza fick på inbjudan av Chiles ambassadör i Sverige,  äran att delta vid det akademiska samarbetsforum ACCESS: Academic Collaboration Chile-Sweden som hölls den 14e. augusti 2017.

Ett 30-tal chilenska akademiker från erkända chilenska universitet träffades vid chilenska ambassaden i Stockholm för att tillsammans med ambassadören José Goñi, träffa svenska akademiker från bl.a. Uppsala universitet och Lunds universitet.

Syftet med ACCESS samarbetsforum är att stärka det internationella samarbetet.

Deltagarna genomförde studiebesök på olika institutioner och hade workshops för att diskutera framtida samarbetsprojekt.

Vår VD José Inzunza tycker att mötena var mycket givande och ser fram emot framtida samarbetsprojekt inom cellterapi och regenerativ medicin.

JoinCells befinner sig i en spännande tid där det händer mycket inom stamcellsforskning. Internationella samarbeten är därför avgörande inom vårt forskningsområde men även för JoinCells framtida expansionsplaner.

 

 

—————————————————————–

JoinCells kommer att delta på Vinnovas informationsmöte den 24 augusti för samarbetsprojekt mellan Sverige och Chile inom EUREKA-programmet.

För mer information, klicka på följande länk:

https://www.vinnova.se/e/eureka-natverksprojekt/eureka-natverksprojekt-samarbetsprojekt-med-chile/